Zákazník na prvom mieste, staráme sa o vaše zdravie a bezpečie

Ste s nami v absolútnom bezpečí. Okrem poistenia, ktoré vám ponúkame, sme absolvovali v spolupráci s Rescue Academy kurz prvej pomoci. Zdravie a ochrana života sú na prvom mieste. Preto je dôležité vedieť správne poskytnúť prvú pomoc a zároveň konať v súlade so zákonom.

Teoretické poznatky aj praktické ukážky. Získali sme vedomosti o prvej pomoci aj častých úrazoch a sami sme si vyskúšali, čo všetko to obnáša.

Tri základné kroky:

  1. Treba zistiť, čo sa stalo
  2. Myslieť na potenciálne nebezpečenstvo
  3. Reagovať podľa vzniknutej situácie

Ako postupovať pri prvej pomoci?

  1. Zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života
  2. Zistiť príznaky ochorenia/úrazu
  3. Poskytnúť prvú pomoc
  4. Zavolať odbornú pomoc
  5. Odovzdať osobu pracovníkom záchrannej zdravotnej služby

Spoľahnite sa na nás v každej oblasti a zabezpečíme vám nezabudnuteľné hokejové zážitky s bezpečným návratom domov (aj vďaka výbornému školeniu).