Nákup zájazdov na splátky

Od 1. 12. 2015 je možné kúpiť zájazdy CK HokejTour.sk aj formou splátkového predaja. Nemusíte tak zaplatiť celú sumu naraz a predídete jednorázovému zaťaženiu vášho rozpočtu. 

Nákup na splátky musí vždy schváliť splátková spoločnosť, s ktorou spolupracujeme. Zohľadňuje najmä váš pravidelný príjem a výdavky s ohľadom na výšku mesačnej splátky. Ak ste zamestnaný, stačia vám 2 doklady totožnosti a potvrdenie o pravidelnom príjme.

Pred nákupom na splátky vám odporúčame pripraviť si informácie o vašom zamestnávateľovi, ako je jeho presný názov a telefónny kontakt a informácie o výške príjmu.

Nákup na splátky je možné využiť pri zájazde, ktorý je minimálne 30 dní odo dňa podpísania zmluvy. Splácanie zájazdu je však možné aj po samotnom termíne zájazdu.

Všeobecné podmienky: občan SR, vek 18 – 70 rokov, trvalý zdroj príjmov (nie je možné byť v skúšobnej dobe alebo výpovednej lehote)

Potrebné doklady: Platný občiansky preukaz, doklad pre overenie adresy (výpis z bankového účtu, doklad o zaplatení SIPO, vyúčtovanie za telefón, plyn, elektriku, nájomné, atď…)

PRODUKT 1. splátka 10% + 10×10%
BAREM 169
VÝŠKA ÚVERU 100 EUR – 3.320 EUR
PRIAMA PLATBA 10%
POČET SPLÁTOK 10
POISTENIE ÚVERU s poistením / bez poistenia

Príklad:

Cena tovaru 300 EUR
Priama platba 30 EUR
Výška úveru 300 EUR
Počet mesačných splátok 10
Výška mesačnej splátky 30 EUR
RPMN 10%
Doba splatnosti 10
Fixná úroková sadzba 10%
Celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť 330 EUR